fbpx

Štruktúrovanie vašej organizácie

Keď začnete budovať organizáciu zákazníkov a konzultantov( IPC), určite sa stretnete s mnohými rôznymi prístupmi ako “štruktúrovať svoju organizáciu”, alebo organizovať svojich vedúcich spôsobom, ktorý optimalizuje silné stránky a schopnosti  každej osoby a túžbu rásť v doterre ako v podnikaní.
Pretože ľudia a ich okolnosti sa veľmi líšia a neustále sa menia,je dôležité pravidelne prehodnocovať ako môžete najlepšie pomôcť ľuďom vo svojej organizácii aby dosiahli svoje ciele.
Popritom sú ale rovnaké veci, ktoré sa opakujú v každom z týchto prístupov ako si štruktúrovať organizáciu

1. Buďte vzorom vedenia. Keď ste sám vedúcim, uvidíte príležitosti, ktoré iní možno nevidia. Budete vedieť ako zistiť, či niekto je prirodzený vedúci,  kde ich umiesniť v tíme, a ako im pomôcť, aby rástli.
2. Predtým, než začnete veci presúvať vždy začínajte s koncom na mysli a identifikujte svoji ďalšiu pozíciu a svoj konečný cieľ..
3.Zvážte si, preto budujete podnikanie s doTerrou a prečo ľudia vo vašom tíme tak robia tiež. Keď máte podobné smerovanie, čo sa týka cieľa, významne to všetkým pomáha aby si rozumeli.
4. Ako rýchlo chcete vy a vaši najbližší členovia tímu dosiahnuť váš cieľ.…či už je to ďalšia pozícia. Počet ľudí, ktorým chcete pomôcť s produktmi  dōTERRA, alebo iný cieľ. Keď si rozumiete čo sa týka načasovania dosiahnutia vašich cieľov,skutočne to pomáha akcelerovať rast podnikania.
5. Rozmýšľajte o tom, čo máte na mysli keď zveľaďujete svoje podnikanie.O čom rozmýšľate?  Je to delenie sa o produkty? Je to umožňovanie ľuďom aby si mohli pomôcť sami? Je to riešenie zdravotných problémov? O chcete aby si ľudia o vás pamätali pri budovaní  vlastného podnikania s dōTERRou? Aké sú vaše silné stránky?  Akými spôsobmi učíte ostatných ako byť etický a čestný vo vašom podnikateľskom jednaní? Viete byť vedúcim a učiteľom?
Vodítka pri umiestňovaní

*  Nikdy nerobte sľuby ohľadom umiestňovania
*   Umiestňujte ľudí iba pod dobrých osvedčených vedúcich
*   Od začiatku umiestňujte ľudí tam, kde si myslíte, že dosiahnu dlhotrvajúci úspech
Otázky pri umiestňovaní
*   Aké vzťahy máte so svojimi členmi tímu?
*  Má niektorý z vašich konzultantov spoločnú sieť s niekým, kto už je vo vašom tíme?
*  Kto by mohol inšpirovať nového konzultanta vo vašom tíme?
*   Kto vo vašom tíme býva blízko pri vašom novom konzultantovi?
*   S kým ´ďalším z vášho tímu by dobre spolupracovali?