fbpx

Program vernostných odmien LRP

Program vernostných odmien LRP

dōTERRA program vernostných odmien (LRP) poskytne bezplatné produktové kredity za mesačné nákupy objednané cez tento program.

Ako účastník programu LRP, budete okamžite získavať produktové kredity, ktoré môžu byť použité ako hotovosť na nákup produktov doTERRA.

Čím dlhšie sa podieľate na LRP, tým viac kreditov môžete získať–až do 30%

Zo svojich mesačných LRP nákupov! (Pozri podmienky a ustanovenia nižšie.)

Kredity Vernostných odmien

 1 – 3 mesiac

 4 – 6 mesiac 7 – 9 mesiac 10 – 12 mesiac 13 a dalšíie mesiace
 10% 15% 20% 25%

 30%

Hlavné body vernostných odmien

• Bezstresové automatické zasielanie produktov doTERRA, ktoré používate na mesačnej báze

• Získajte až do 30% hodnoty  PV (osobného objemu) svojich mesačných objednávok

• Použite svoje produktové body z Kreditov vernostných odmien ako hotovosť na nákup produktov  dōTERRA

• Možnosť zmeniť svoju objednávku z Kreditov vernostných odmien až do dátumu odoslania

• Vhodný spôsob ako dosiahnuť mesačnú hodnotu PV a požiadavky potrebné pre kvalifikovanie na bonusy

•Silná vernostná motivácia pre nových zákazníkov a poradcov, ktorých osobne sponzorujete.

• Svoje body Vernostných odmien si môžete pozrieť online vo virtuálnej kancelárii mydoterra.com back office

Podmienky a ustanovenia:

• pre získanie LRP bodov je potrebná objednávka  s minimálnou hodnotou 50 PV.

• Môžete získať neobmedzený počet bodov za mesiac

• Produktové kredity expirujú o 12 mesiacov od dátumu vydania

•Produktové body nie je možné kombinovať s finančnou platbou

•Produktové body si môžete uplatniť telefonicky na čisle 1-800-411-8151

• Objednávky za kreditové body sa nemôžu kombinovať s inými objednávkami produktov a nemajú žiadne PV

•Pri vybratí bodov bude uplatnený poplatok za vybratie bodov  $3 za 100 bodov, príslušné dane a poštovné

• účastník si môže uplaťniť svoje vernostné body až po 60 dňoch od zapojenia do programu LRP.

• Pri ukončení LRP sa okamžite zrušia všetky produktové získané body.

• Produktové body sa nedajú vymeniť za hotovosť a sú neprenosné.

• Produkty nakúpené za kredity LRP nie sú na ďalší predaj

• Zrušenie objednávky  LRP musí byť urobené telefonicky, na čísle Služieb pre Členov ( Member Services)  1-800-411-8151

• Objednávky s minimálne 1 PV* vám zachovajú aj úroveň Vernostných odmien (%)** aj  predtým získané body

* Objednávky vernostných odmien musia prekročiť 49PV v jedinej objednávke, aby ste mohli získať body z odmien.

** objednávky vernostných odmien musia prekročiť 49 PV v jedinej objednávke za účelom postupu v úrovniach Vernostných odmien. (%).