fbpx

Super Sobota Informačne zdroje o esencialnych olejoch

Vedecké vysvetlenie MUDr. Davida Steuera o účinkoch Oregana a Melaleucy, alebo čajovníka na baktérie.