fbpx

Kardamón – Olej Objektívnosti

Kardamón ľuďom pomáha znovu získať objektívnosť, mentálnu triezvosť a sebakontrolu. Pomáha ľuďom, ktorí často cítia, že ich niektorí ľudia frustrujú, alebo hnevajú. Kardamónový olej obzvlášť pomáha v časoch, keď nám hnevkardamon image prerastá cez hlavu a začíname myslieť „horúcou hlavou“. V takých situáciách je človek naplnený hnevom, stráca kontrolu a racionálne fungovanie. Kardamón pomáha vniesť rovnováhu, mentálnu jasnosť a objektívnosť počas momentov extrémneho hnevu a frustrácie.

Kardamónový esenciálny olej je obzvlášť nápomocný ľuďom, ktorí majú dlhú históriu hnevu, alebo agresivity, ktorá je často smerovaná navonok. Pomáha tým, ktorí sa nadmerne sústredia na svoje problémy a obzvlášť na svoje frustrácie. Kardamónový éterický olej, pomáha ľuďom, aby tieto intenzívne emócie rozložili, alebo „strávili“ tak, že tú energiu presmerujú na solar plexus, centrum zodpovednosti. Takto Kardamón pomáha zbaviť sa emocionálnych odchýlok, ktoré im spôsobujú, že ostatných ľudí objektivizujú a vidia ich ako „nepríjemnosti“.

Kardamón vyžaduje, aby ľudia prestali obviňovať ostatných. Žiada, aby prevzali vlastníctvo a zodpovednosť za svoje vlastné pocity. Keď tak urobia, budú cítiť väčší pokoj a kontrolu sami nad sebou.

Riešené emócie: naplnený hnevom, ľahko zfrustrovateľný, objektivizovanie ostatných, obviňovanie, neschopnosť jasne myslieť

Podobné články