fbpx

Koriander

Olej lojálnostikoriander

Koriander je olej lojálnosti, obzvlášť, lojálnosti sám k sebe. Človek, ktorý potrebuje koriandrový esenciálny olej, môže byť uväznený v cykle slúženia ostatným a pritom zabúda sám na seba. Tiež môže mať silnú potrebu robiť to, čo je správne, to čo sa má. Často sú naše predstavy toho, čo je „správne“ príliš oklieštené a videné iba z jednej perspektívy. Koriander nám pripomína, že je viac než len jeden spôsob, ako sa dá niečo urobiť, a že keď sa veľmi snažíme „zapadnúť“, tak pri tom môžeme zradiť samých seba.

Koriander posúva človeka od toho, aby robil veci pre prijatie od ostatných k váženiu si a žitiu zo svojho Pravého Ja.  Spôsobov, ako sa dá žiť, je toľko, koľko je ľudí. Každý človek si musí nájsť vlastnú cestu ako žiť. Koriander dáva odvahu „vystúpiť z krabice“  a riskovať život podľa toho, kým skutočne sme.

Koriander učí, že každý človek je dar svetu, má niečo jedinečné, čo nikto iný nemá. Iba my môžeme žiť a vyjadrovať svoju vlastnú jedinečnosť. Lojálnosť sám k sebe znamená život v spojení s tým, k čomu nás naša duša nabáda a vedie. Koriander presmerováva ľudí od potreby prijatia od ostatných, k žitiu podľa Pravého Seba.

Podobné články