fbpx

Bergamot – olej sebaprijatia

Bergamot zmierňuje pocity zúfalstva, sebaposudzovania a nízkeho sebavedomia. Podporí toho, kto má nedostatok sebaprijatia a bergamotsebalásky. Bergamotový esenciálny olej pozýva jednotlivca vidieť život s väčším optimizmom.

Bergamot má čistiaci vplyv na uviaznuté pocity a obmedzujúci systém presvedčení. Kvôli vnútorným presvedčeniam typu: som zlý, nehodný lásky, nie som dosť dobrý, sa jedinec snaží schovať za fasádu veselosti. Obáva sa odhalenia skutočných myšlienok a pocitov. Silná čistiaca schopnosť bergamotu generuje pohyb v energetickom systéme, čo prináša nádej.

Týmto spôsobom funguje bergamot ako úžasné antidepresívum. Prebúdza dušu k nádeji a ponúka odvahu podeliť sa o svoje vnútro. Zažatie optimizmu a dôvery v seba samého podporuje skutočné sebaprijatie. Bergamot učí jednotlivca zanechať sebaposudzovanie a učí milovať sa bezpodmienečne.

Emócie: zúfalstvo, nízke sebavedomie, sebaposudzovanie, nehodný lásky, beznádejný

Podobné oleje: metabolická zmes, čistiaca zmes na kožu, škorica, medovka

Podobné články