fbpx

LITSEA (OLEJ MANIFESTÁCIE)

Litsea výrazne uvádza do pohybu odhodlanie. Najmä povzbudzuje jednotlivcov v tom, aby
pokračovali vo svojej inšpirácii a načúvali svojmu vnútornému hlasu. Vo všeobecnosti,
jednotlivci majú veľa intuitívnych momentov, keď sa ich myseľ otvorí a pripojí sa k ich
vyššiemu vedomiu. V tomto vnímavom stave, informácie a energia plynú voľne. Avšak, tieto
inšpirácie sa často vypnú alebo vyradia, keď jednotlivci posudzujú, kritizujú, a tým zahasia to
svetlo, ktoré sa k nim dostáva. Litsea pozýva jednotlivcov, aby mali istotu fungovať s danými
informáciami a dôverovať múdrosti, ktorá môže byť mimo súčasného vnímania.

Litsea vštepuje odvahu čeliť strachu, ktorý prichádza okamžite po inšpirácii. Pripomína
jednotlivcom, že treba aspoň trochu veriť neznámemu, aby dokázali manifestovať to, čo bolo
predtým neuskutočniteľné. Tento olej vás tiež učí, aby ste sa naučili dôverovať vnútornému
hlasu a povzniesť sa nad strach z odmietnutia, z nepochopenia alebo z potreby potvrdenia
od iných.

Litsea pozýva jednotlivcov, aby sa naučili rozpoznávať, čo zatemňuje a rozptyľuje ich
vnútorný jas a taktiež ich podporuje, aby urobili žiadané zmeny, aby žili vo väčšom súlade.
Funguje ako katalyzátor pre žitie v súlade s ich vyšším cieľom a vnútorným kompasom
a pomáha jednotlivcom dostať sa na ich vlastnú cestu. Týmto spôsobom. Litsea asistuje pri
manifestácii nekonečných možností.

NEGATÍVNE EMÓCIE: Sebapochybnosť a kritika, potláčaný, strach z odmietnutia, spoliehanie
sa na vonkajšie potvrdenie, roztržitý, zablokovaný, obmedzený

POZITÍVNE VLASTNOSTI: Inšpirovaný, intuitívny, usporiadaný, vnímavý, manifestujúci,
dôvera vo vnútorný hlas, jas, otvorený možnostiam

Podobné články