fbpx

Olej komunikácie

Levanduľalevandula 2

Olej komunikácie
Levanduľa podporuje slovné vyjadrenie. Upokojuje neistoty, ktoré môže človek pociťovať pri vyjadrovaní svojich skutočných myšlienok a pocitov. Levanduľa oslovuje hlboký strach z toho, že nás niekto vidí, alebo počuje. Ľudia, ktorí potrebujú levanduľu sa skrývajú sami v sebe, čím blokujú všetky formy sebavyjadrenia. Aj keď sa navonok nejako vyjadrujú, v skutočnosti si držia svoje najhlbšie myšlienky a pocity pre seba. Takého vyjadrenie nie je v spojení so srdcom alebo dušou.
 Levanduľa podporuje človeka pri uvoľňovaní napätia a zovretia, ktorí pramenia zo strachu zo sebavyjadrenia. Vzhľadom na minulé skúsenosti, môžu veriť, že vyjadrovať svoje pocity nie je bezpečné. Ich skutočné ja je preto uväznené a ostáva preto nevyjadrené. Tento stav môžu sprevádzať silné pocity, že sú nehodní toho, aby ich mal niekto rád, že sú nedôležití alebo , že ich nie je počuť. Strach z odmietnutia paralyzuje ich skutočný hlas a väzní ich pocity.
 Levanduľa povzbudzuje emocionálnu čestnosť a trvá na vyjadrovaní najvnútornejších myšlienok a túžob. Pri tom ,ako sa ľudia učia komunikovať ich najhlbšie myšlienky a pocity, oslobodzujú sa z väzenia, do ktorého sa sami uvrhli. Otvorená a čestná komunikácia je to, čo pomôže zažiť bezpodmienečnú lásku a prijatie. Prostredníctvom odvážneho ducha levandule sa človek môže slobodne deliť o svoje skutočné ja.  
———

Podobné články