fbpx

Sila troch

Získajte  až do $1,500 za mesiac  iba budovaním štruktúry svojho kvalifikovaného teamu.

Teamový bonus od dōTERRA Sila troch™  je vyvinutý na to, aby poskytol štedré bonusy poradcom, ktorí správne štruktúrujú svoju organizáciu. K získaniu tohto bonusu vedú tri kroky, a bude vyplácaný každý mesiac, pokiaľ bude udržaná požadovaná štruktúra. Aby ste kvalifikovali na prvý bonus, musíte byť účastníkom Automatického zásielkového odmeňovacieho  programu dōTERRA s mesačnou automaticky odosielanou zásielkou s najmenej 100 osobnými bodmi( PV). Každý mesiac, keď budete mať troch prvoúrovňových poradcov, ktorí tiež budú mať automatickú objednávku na aspoň  100 PV, dostanete $50 bonus navyše k svojim ziskom z maloobchodu, Bonusom Rýchleho štartu a iným komisiám.

Aby ste kvalifikovalli na $50 bonus, musíte tiež mať Teamový objem (definovaný ako vaše  PV a súčet  PV všetkých vašich konzultantov prvej úrovne) minimálne 600 PV.

Power-of-3Aby ste kvalifikovali na druhý bonus Sily troch $250,  jednoducho pomôžte trom poradcom svojej prvej úrovne, aby sami kvalifikovali na $50 bonus . Pre kvalifikovanie na tretí bonus Slty troch, pomôžte trom konzultantom svojej prvej úrovne, aby kvalifikovali na $250 bonus a dostanete $1,500 každý mesiac, pokiaľ vašaa štruktúra ostane na mieste.!