fbpx

Rozmarín – Olej vedomosti a posunu

Rozmarínový olej – Olej vedomosti a posunuobr. rozmarinový olej

Rozmarínový olej pomáha pri rozvoji skutočných vedomostí a skutočného intelektu. Učí, že môžeme dostávať poučenie z oveľa väčšieho priestoru chápania, než je ľudská myseľ. Vyzýva človeka aby sa pozrel hlbšie, než by to bežne urobil a dával si otázky, ktoré ešte hlbšie načrejú do jeho duše, aby mohol získať inšpirovanejšie odpovede.

Rozmarínový esenciálny olej pomáha ľudom, ktorí zápasia  s poruchami učenia. Prináša otvorenie mysle tým, že pomáha človeku získavať nové informácie a nové skúsenosti.

Rozmarín pomáha v časoch posunu a zmeny. Keď má človek problém zvyknúť si na nový domov, školu, alebo vzťah, Rozmarín, mu môže pomôcť. Rozmarín učí, že nerozumieme všetkým veciam,

pretože máme iba pozemský rozhľad. Pozýva ľudí, aby dôverovali vo vyššiu, inteligentnejšiu silu, než sú oni sami. Podporuje ich v pocite istoty a bezpečia v časoch veľkej zmeny v chápaní, alebo perspektíve. Rozmarínový olej ich ukotvuje v skutočnej vedomosti, ktorý prevyšuje všetko chápanie.

Emócie: Zmätenosť, ťažkosti s adaptáciou, alebo posunom, ignorancia, problémy s učením

Podobné oleje: Citrón, Zmes na trávenie, Detoxikačná zmes

Podobné články