fbpx

Douglaská jedľa – olej Generačnej múdrosti

Éterický olej Generačnej múdrostiobr. etericky olej z douglaske jedle

Douglaská a Biela jedľa majú mnohé spoločné vlastnosti. Obidva tieto esenciálne oleje riešia generačné záležitosti tým, že vyzývajú ľudí k tomu, aby sa oslobodili od deštruktívnych tradícií, ktoré sa v ich rodine odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Tak ako Biela jedľa, aj Douglaská jedľa ľuďom pomáha v tom, aby žili podľa vlastného svedomia a hodnôt tak, že sa vzdajú škodlivých programov. Učí, že každá generácia môže byť darom nového života, nového rastu, a nových začiatkov. Podobne môže Douglaská jedľa pomáhať posilniť rodinné putá. Povzbudzuje k zdravej rodinnej dynamike, kde sa ľudia a zmysluplné vzťahy cenia viac než slepú lojálnosť voči tradíciám.

Ďalej Douglaská jedľa učí ľudí, aby si vážili skúsenosti iných a učili sa z nich, obzvlášť od svojich príbuzných a predkov. Povzbudzuje k úcte k starším ak odkazu predkov.

Douglaská jedľa nám pripomína, že hodnotnú múdrosť môžeme  získať poučením s z minulosti, obzvlášť od ľudí starších a skúsenejších než sme my sami.

Negatívne emócie: Negatívne generačné vzory, zaťaženie záležitosťami iných ľudí.

Pozitívne vlastnosti: Generačné liečenie, úcta k starším, učenie sa z minulosti.

Podobné články