fbpx

Esenciálne oleje – pomoc pri liečení emócií

Esenciálne oleje sú často označované ako „DNA alebo miazga“ rastliny. Po celé stáročia boli esenciálne oleje a rastliny alt. emocie v levandulovom polipoužívané rôznymi spôsobmi, aby pomohli dostať telo do rovnováhy.

Esenciálne oleje pomáhajú a podporujú pri uzdravovaní nielen nášho tela, ale aj našich emócií. Posilujú nás počas každej fázy a pripravujú nás na ďalšiu úroveň liečenia. Potom ako pomôžu opätovne získať fyzickú silu, začínajú pracovať aj na našom emočnom liečení.

Päť fáz na podporu hojenia emócií:

  1. esenciálne oleje pomáhajú pri liečení fyzického tela
  2. esenciálne oleje pomáhajú pri liečení srdca
  3. esenciálne oleje pomáhajú pri uvoľnení obmedzujúcich presvedčení
  4. esenciálne oleje zvyšujú duchovné uvedomenie a duchovné spojenie
  5. esenciálne oleje poskytujú inšpiráciu pri naplnení nášho životného poslania

Prvá fáza: Uzdravenie fyzického tela

Esenciálne oleje sú silní fyzický liečitelia. Niektoré esenciálne oleje sú považované za 40-60 krát silnejšie ako byliny. Majú anti-bakteriálne, anti-vírové a anti-parazitné vlastnosti. Esenciálne oleje nám pomáhajú bojovať s nepriatelskými mikroorganizmami, čistia vnútorné orgány, žľazy a telesné sústavy, vyrovnávajú telesné funkcie a zvyšujú telesné vibrácie.

Druhá fáza: Liečenie srdca

Keďže oleje sa nám starajú o naše fyzické zdravie, poskytujú nám energii potrebnú pre vstup do emocionálnej sféry a do srdce. Éterické oleje zvyšujú vibrácie fyzického tela. Pokiaľ telo žije ve vyšších vibraciách, nižšie energie (napr. potlačované emócie) se stanú nesnesiteľnými. Tieto pocity potom hľadajú únik. Stagnujúci hnev, smútok, žiaľ, kritika a nízká sebahodnota nemôžu existovať v prostredí rovnováhy a mieru, ktoré éterické oleje pomáhajú vytvoriť.

K emocionálnemu liečeniu dochádza, keď staré pocity vyplávajú na povrch a uvoľňujú sa. Niekedy je táto skúsenosť zamieňaná s regresiou. Ľudia majú pocit, že se dostávajú do minulosti, alebo že esenciálne oleje nefungujú. Tak sme si zvykli na liečenie príznakov nemocí, že pod pojmom liečenie si predstavujeme okamžité zastavenie všetkej fyzickej a psychickej bolesti. V skutočnosti oleje účinkujú tak, že cčloveku dávajú potrebnú energetickú podporu a uvoľnenie pri riešení emocionálnych problémov.

Zásady liečenia: Uvoľnenie a prijímanie

Je dôležité si uvedomiť, že liečenie je proces. Tento proces je možné rozdeliť do dvoch základných principov:

  1. uvoľnenie a
  2. prijímanie.

Musíme uvoľniť potlačené negatívne emócie, aby sme boli schopní začať prijímať nové, pozitívne. Všetko staré musí odísť, aby sa uvoľnil priestor pre nové. Často chceme preskočiť tento krok, ale je nutné tým prejsť. Musíme byť ochotní podstúpiť očistu, pokiaľ naozaj túžime po uzdravení. Bránenie sa očistnému procesu je ešte viac bolestivé. Musíme se odovzdať tejto skúsenosti, aby sme  mohli pokračovať na ceste liečenia.Čím viac toho zo seba uvoľníme a  prejavíme dôveru v celý liečebný proces, tým príjemnejší pre nás bude samotný proces uzdravovania.

Éterické oleje nerobia svoju emocionálnu prácu za nás. Éterické oleje pomáhajú úprimne se pozrieť do nás samých. Hoci vytvárajú vhodné prostredie pre liečenie, neurobia samotnú prácu za nás. V záhrade sa často stáva, že pri trhaní buriny zostanú zvyšky koreňov v zemi. To platí hlavne pre tvrdú a kamenistú pôdu. Aby sme mohli vytrhnúť celú rastlinu, dá sa poliať pôda vodou. Podobne, éterické oleje pripravia našu emocionálnu pôdu tak, aby sa mohla  „burina“ ľahšie odstrániť. Ale burinu miesto ná nevytrhajú. Pokiaľ sa zanedbá samotné vytrhávanie buriny,  burina sama od seba nezmizne…

Na druhú stranu všetkým, ktorí spoja éterické oleje s emocionálnou prácou na sebe, to prinesie ovocie.

Podobné články