fbpx

Grapefruit – Olej úcty k vlastnému telu

Grapefruit učí skutočnej úcte a oceňovaniu svojho vlastného tela. Podporuje ľudí, ktorí majú problém s tým, aby si vážili svoje fyzické telo obr. grapefrutový eterický oleja zachytili sa v návykoch zlého zaobchádzania. Medzi tieto formy zlého zaobchádzania patrí prílišné diétovanie, posudzovanie svojej hmotnosti, alebo typu a zneužívanie tela prostredníctvom nedbalého správania, alebo násilia. Napriek tomu, že daný človek môže byť príliš zaujatý tým, ako vyzerá, hlboko vo vnútri necíti, že vyzerá dosť dobre. Je tam pretrvávajúca nespokojnosť.

Grapefruitový olej je často zneužívaný pri striktných programoch na chudnutie a diétach. Dôvodom, prečo tento olej pomáha okresávať emočné jedenie je ten, že povzbudzuje pozitívny vzťah k vlastnému telu založený na láske, tolerancii a prijatí. Grapefruit povzbudzuje integritu (čestnosť k sebe i k iným) rešpektom k fyzickým potrebám. Tento olej pomáha človeku načúvať svojim skutočným fyzickým potrebám a impulzom. Pomáha tiež pri tom, aby sme zobrali zodpovednosť za to, ako sa cítime. Grapefruitová esencia učí, že žiadne množstvo jedla nemôže naplniť dieru v srdci, to môže urobiť iba láska. Keď človek prevezme vlastníctvo svojich pocitov a dostane pomoc, ktorú potrebuje, aby sa im venoval, už ďalej nemá potrebu skrývať svoje pocity za jedlo, zneužívanie svojho tela, striktné programy, poruchy jedenia, alebo iné formy závislosti.

Emócie : Nenávisť k telu, závislosť na jedle, alebo diétach, poruchy stravovania, úzkosť ohľadne vzhľadu.

Podobné oleje : Pačuli, Fenikel, Metabolická zmes, Zmes na sústredenie.

Podobné články