fbpx

CPTG® Testovacie metódy

Spôsob kontroly kvality dōTERRA CPTG Certifikované čisté terapeutickej triedy®* používa päť rôznych analytických metód na to, aby zaistili, že esenciálne oleje dōTERRA sú čisté (extrakty obsahujú iba prchavé aromatické zložky rastliny), a účinné (extrakty majú rovnaké chemické zloženie od várky k várke). Protokol kvality CPTG vyžaduje využitie nezávislých laboratórií pre štandardizáciu a testovanie.

Test 1: Plynová chromatografiaPlynová-chromatografia

Potom, ako sú aromatické zložky (tiež nazývané esenciálne oleje) starostlivo vydestilované z rastlinného materiálu, ich vzorky sa testujú na chemickú kompozíciu za použitia plynovej chromatografie. Pri plynovej chromatografii, sa prchavé zložky esenciálnych olejov nechajú vypariť a prejsť cez dlhý stĺpec, nazývaný plynový chromatograf. Každá jednotlivá zložka prechádza cez stĺpec rôznou rýchlosťou a pri odchode z testovacieho stĺpca sa odmeria. Použitím plynovej chromatografie môžu inžinieri kontroly kvality zistiť, ktorí látky sú prítomné v testovanej vzorke a čo je rovnako dôležité, v akých množstvách.

Test 2: Hmotnostná spektrometria

Popri plynovej chromatografii sa vzorky esenciálnych olejov testujú tiež ohľadne ich zloženia za použitia hmotnostnej spektrometrie. Pri hmotnostnej spektrometrii sa vzorky nechajú vypariť a potom sa ionizujú a každá jednotlivá zložka vo vzorke sa odváži. Hmotnostná spektrometria poskytuje dodatočný vhľad do čistoty esenciálneho oleja odhalením prítomnosti nearomatických zložiek, ako sú ťažké kovy, iné znečisťovatele, ktoré sú príliš ťažké na to, aby stúpali hore plynovým chromatografom. Kombinácia plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie sa niekedy nazýva aj GC/MS test.

Test 3: FTIR Sken (Fourierova Transformačná Infračervená Spektroskopia)

Fourierova-Transformačná-Infračervená-SpektroskopiaPotom, ako esenciálny olej prejde testami plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie, transportuje sa do spracovateľských  priestorov na plnenie. Predtým, než sa várka uvoľní, aby mohla odísť do spracovateľských priestorov, je držaná v karanténe, kde sa vykonávajú dodatočné testy kvality. Tieto testy zahŕňajú FTIR Sken, ktorý podobne ako testovanie GC/MS je tiež analýzou zloženia materiálu. Pri  FTIR Skenovaní sa sleduje množstvo svetla absorbovaného chemickými zložkami testovanej vzorky. Výsledky sa porovnávajú s historickou databázou, aby sa zaistilo dodržanie historických štandardov zloženia.

Test 4: Mikrobiálne testovanie

Predtým, než várka esenciálnych olejov môže byť uvoľnená z karantény na spracovanie, musí byť otestovaná na prítomnosť bio hazardov ako sú baktérie, huby a plesne. Pri mikrobiálnom testovaní sa odoberú vzorky z každej várky esenciálnych olejov a aplikujú sa na kultiváciu. Po uplynutí inkubačnej lehoty sa každá miska analyzuje či sa v nej množia mikróby. Tento test sa vykonáva na všetkom materiáli, ktorý prechádza do spracovateľskej továrne, a tiež sa vykonáva na konečných produktoch, aby sa zabezpečilo, že sa počas procesu plnenia a označovania fliaš do produktov nepridali žiadne škodlivé organizmy, a na zabezpečenie stabilnej životnosti.

Test 5: Organoleptické testovanie

Organoleptické-testovanieOrganoleptické testovanie prináša ľudský dotyk do každého kroku kontrolného procesu  CPTG kvality. Organoleptika zahŕňa tie vlastnosti esenciálneho oleja, ktoré je možné testovať chuťou, zrakom, dotykom a čuchom. Od pestovateľov a zberateľov až po chemikov esenciálnych olejov, od inžinierov výroby, až po používateľov esenciálnych olejov; globálna sieť poskytovateľov esenciálnych olejov dōTERRA pozorne monitoruje kvalitu každého CPTG Certifikovaného čistého esenciálneho oleja. Extrakcia esenciálneho oleja je vo veľkej miere umenie, ktoré je možné podporiť, ale nie nahradiť mechanickou analýzou. Múdrosť a skúsenosti odborníkov na esenciálne oleje dōTERRA sú nenahraditeľnou súčasťou kontroly kvality štandardu CPTG .

 

* CPTG Certified Pure Therapeutic Grade is a registered trademark of dōTERRA Holdings, LLC representing internal standards of quality assessment and material control. TheCPTG testing protocols require the use of independent laboratories for CPTG standardization and quality testing. The CPTG protocol is not administered by government or industryregulatory agencies and does not imply regulatory approval of dōTERRA products.

© 2012 dōTERRA Holdings, Intl, LLC, Orem, UT 84057, 800-411-8151, 801-615-7205 (Fax), service@doterra.com (E-mail), www.doterra.com CPTG Testing Method US_Eng 111212

Podobné články