fbpx

Magnólia – Olej súcitu

Magnólia spája ľudí s energiou božského matriarchátu. Tento ženský duchovný zdroj očakáva, že sa ľudia budú k sebe navzájom správať s milosťou a súcitom. Magnólia vytvára nežné miesto v srdci, kde sa môžeme učiť dôležité lekcie z  vyššieho vedomia o ľudskej prepojenosti a o tom, ako žiť v láske a harmónii. Tiež pomáha osvetľovať vzdialenosť medzi ľuďmi a odstraňuje čokoľvek, čo by mohlo zastrieť schopnosť vidieť ostatné ľudské bytosti ich potrebami, túžbami a bolesťami, s ktorými sa vieme stotožniť. Povzbudzuje všetkých ľudí hlboko duchovným spôsobom, aby ich interakcie
prebiehali bez spôsobovania bolesti, alebo utrpenia, a aby sa zdržali toho, aby videli iných nejakým spôsobom menších než sú sami.

Pozývajúca sladkosť magnólie priťahuje zmysly jemným, čistým, materinským vyživovaním, ktoré na úrovni duše sprostredkováva hlboké liečenie a zmenu. Keď sa človek cíti v bezpečí a milovaný, prirodzene vidí, kde si odopieral súcit, svoj vlastný, aj od iných. Magnólia inšpiruje ľudí, aby ich zapájanie sa do života svojich spolupútnikov prebiehalo s čím ďalej tým väčšou empatiou. Každému človeku zrkadlí naspäť zdieľanú ľudskosť, ktorá sa odráža v očiach toho druhého a pripomína, že každá duša si rovnako zaslúži láskavosť a úctu. Magnólia odhaľuje nevyhnutné putá, ktoré zdieľajú
všetci ľudia. Keď sa človek začne vnímať oddelene od ostatných, začína strácať niť, ktorá pretkáva ľudstvo do jedného celku a prestáva si vážiť to, čo priniesli ľudia, od ktorých sa odpojil. Magnólia sprostredkováva božskú liečivú energiu, ktorá svetu prináša balzam na tieto bolesti duše.

Magnólia inšpiruje k ochote vidieť krásu v každej duši. Učí, že každý človek zdieľa zodpovednosť objavovať medzery, ktoré ho oddeľujú od ostatných, čistiť zakorenené predstavy, ktoré hmlia pravdu, a obracať sa na vyššiu moc, aby vyliečila tieto chladné, zmätené, alebo vyprahnuté miesta v ich
chápaní. Magnólia ponúka skutočné útočište vhodné k rozjímaniu a inšpiruje hlboké, transformačné myšlienky. Magnólia je tonikom pre tých, ktorí sa cítia oddelení od božskej ženskosti a túžobne potrebujú stratené učenie milujúceho rodiča, ktorý ich môže viesť cestou väčšieho šťastia, rozvoja a jednoty.

Podobné články