fbpx

VIANOČNÁ ZMES (HOLIDAY JOY)

OLEJ SÚSTREDENEJ SLÁVNOSTI

Olej Holiday Blend, Vianočná Zmes, pozýva ľudí, aby sa stretli a zažili teplo a komfort pozitívnych vzťahov. Podporuje pocity radosti, slávnosti a vzrušenia. Avšak, osobné spomienky a skúsenosti minulých dovoleniek majú priamy dopad na to, ako sa táto Zmes prijíma. Dovolenková Zmes môže osvetliť trhliny, bariéry a nevyliečené záležitosti v rodine, kým, súčasne, podporuje obnovenie zdravých spojení tým, že vštepuje túžbu po zjednotení sa a uzmierení. Tým, že sa tvárou v tvár stretávame s týmito skutočnosťami, ktoré sa miešajú s modernými stresmi komerčných dovoleniek, môže spustiť napätie, obraňovanie, precitlivenosť a prchké emócie. Toto je bežné najmä počas dovolenkových aktivít s rodinou a blízkou spoločnosťou. Táto Zmes, napríklad, podporuje ducha zjednodušenia, mieru a prepojenia, ktoré tvorí epicentrum dovolenky.

Dovolenková Zmes takisto podporuje jednotlivcov, ktorí sú buď bez rodiny alebo sa odcudzili od vzťahov kvôli vzdialenosti alebo svojej neschopnosti sa liečiť. Kým emocionálne dištancovanie môže byť primerané v situáciach, v ktorých sa vyskytuje extrémne neprimerané či hrubé správanie, táto Zmes pripomína, že separácia často nie je dlhodobým riešením. Jemne pripomína, aby si sa chopil lásky a tepla, ktoré môžu priniesť zdravé rodinné vzťahy.

Dodatočne, Dovolenková Zmes, učí, aké dôležité sú hranice v zdravých rodinných vzťahoch. Toto sa týka najmä tých jednotlivcov, ktorí nadbytočne dávajú. Túžba potešiť tých druhých je častokrát príčinou zanedbávania osobných potrieb. Táto Zmes pozýva jednotlivcov, aby ohodnotili svoju motiváciu sebaoprávnenosti, nutkania alebo viny. Kým na povrchu sa táto sebaobeta môže zdať nezištná, taktiež nevhodne prispieva k rozhorčeniu u oboch, darcu aj príjemcu, a je tiež neudržateľná. Dovolenková Zmes učí, že zachovanie osobnej energie a rovnováha v dávaní kombinovaná so starostlivým zmyslom o seba samého vedie k najzdravším vzťahom a k najradostnejším dovolenkovým oslavám.

INGREDIENCIE: Síbírska jedľa, Divoký pomaranč, Klinček, Škorica, Kasia a ďalšie esenciálne oleje

NEGATÍVNE EMÓCIE: stresovaný, odcudzený, uzatvorený, chladný, precitlivený, defenzívny, úbohé hranice, nevyvážené dávanie

POZITÍVNE VLASTNOSTI: srdečný, citovo bezpečný a prepojený, vyrovnaný, radostný, slávnostný

NAVRHOVANÉ POUŽITIE:    

Aromaticky: Inhalujte s fľaštičky alebo difuzujte

Do prostredia: Pridať niekoľko kvapiek do rozprašovača(sprejovej fľaštičky) a rozptýliť po dome

Podobné články