fbpx

Zázvor

              zazvor

Olej obdarovania silou      

Zázvorový olej nepozná žiadne prekážky. Má cieľ a uskutoční ho! Zázvor mocne presviedča ľudí, aby boli plne zúčastnení a podieľali sa na živote. Učí, že na to, aby sme boli v živote úspešní, musíme byť zaviazaní.

Zázvor rieši hlboké programy mentality obete. Mentalita obete sa prejavuje pocitmi bezmocnosti, vierou, že všetko je mimo našej kontroly, odmietaním prevziať zodpovednosť za život, alebo vinením ostatných ľudí, alebo vonkajších vplyvov za naše životné okolnosti. Obeť sa cíti v pasci, keď decentralizuje, alebo odovzdá zodpovednosť a obviňuje ostatných za svoje nešťastie.

Zázvorový esenciálny olej pomáha ľuďom, aby prevzali plnú zodpovednosť za svoje životné okolnosti. Vdychuje mentalitu vojaka, ktorá je založená  na osobnej integrite, centralizovanej zodpovednosti a individuálnej voľbe. Tu sa človek cíti ako tvorca vlastného života. Už nečaká na to, kedy sa zmenia vonkajšie okolnosti, vyberá si vlastný osud. Človek obdarovaný mocou berie plnú zodpovednosť  za následky svojich činov, alebo nečinnosti.

Riešené  emócie: obeť, bezmocný, neochota prevziať zodpovednosť za seba a svoj život, porazený, neprítomný, v pasci, obviňujúci.

Oleje s podobným účinkom: klinček, fenikel, slamienka, ochranná zmes (On Guard), čajovník.

Podobné články