fbpx

Spikenard

 Olej vďačnosti

Spikenard povzbudzuje k skutočnej vďačnosti za život. Pracuje s programami nevďačnosti, pri ktorej si ľudia myslia, že priťahujú nešťastie, alebo sa považujú za obeť nešťastných životných okolností.. Takéto vnímanie môže často viesť k pocitom obviňovania a hnevu. Spikenard povzbudzuje dušu k tomu, aby sa podvolila a prijala život presne taký, aký je. Povzbudzuje ľudí, aby to nechali tak a cenili si všetky životné skúsenosti.

Tým, že Spikenard otvára dušu  prijatiu a vďačnosti , pomáha ľuďom, aby videli vo svojom živote hlbší zmysel. Pomáha preciťovať  šťastie a radosť z iných ľudí, rovnako ako aj zo seba. Povzbudzuje nás, aby sme sa rozvíjali tým, že sa vzdáme odporu, hnevu a obviňovania .

 

Vďačnosť je vyjadrením plného prijatia. Vďačný človek je spokojný s tým, čo má. Spikenard učí ľudí, aby boli vďační za svoje výzvy, rovnako ako aj za svoje požehnania. Pomáha tiež ľuďom aby premenili svoje útrapy pomocou vďačnosti za ich momentálne životné okolnosti. Keď sa úplne poddáme a prijmeme, duša môže prísť do kľudu a harmónie.

Negatívne emócie: Nevďačnosť, odpor, mentalita obete, hamižnosť, sebectvo, očakávanie zlého

Pozitívne vlastnosti: Vďačnosť, prijatie, spokojnosť

Podobné články