fbpx

Dôležitosť frekvencie esenciálneho oleja pre jeho terapeutickú účinnosť

 

„Kinetický ruch“ aromaterapie a jeho vplyvy na vaše zdravie

Bazalkový esenciálny olej

15ml_Basil
Bazalkový esenciálny olej
Ocimum basilicum

Vysoko hodnotená pre svoje obnovujúce a upokojujúce vlastnosti, sa bazalka bežne používa na upokojenie boľavých svalov a kĺbov, na uľahčenie dýchania a ako chladiaci prípravok na kožu. Na použitie aromatické, vnútorné, aj na kožu.

Bazalka –esenciálny olej 15ml (30010005)
Cena: €25.50

Navštivit eShop

„Kvantoví fyzici potvrdili realitu základnej vibračnej životnej energie,“ napísal Dr. C. Normal Shealy, M.D., Ph.D..  „Životná energia nie je statická, je kinetická.“

Majstri tai chi  a akupunkturisti to vedeli už po mnohé generácie.  Často rozprávali o chi v rastlinách, vybraných bylinkách a jedlách pre svojich pacientov na báze elektro energie, ktorú obsahovali.

Dnes sa odborníci na výživu a prírodné zdravie zhodujú v tom, že kľúčovým elementom pri určovaní efektívnosti akéhokoľvek zdravotného produktu je to, ako „živý“ je.

Ináč povedané množstvo organickej energie zachované v prírodnej látke, po tom, ako bola spracovaná do formy produktu určuje jej možnú terapeutickú hodnotu, keďže práve táto elektro frekvencia v bylinkách a jedlách je sčasti to ,čo ich robí  prospešnými pri liečení určitých chorôb,  alebo pri podpore špecifických telesných systémov.

To isté platí aj o esenciálnych olejoch.

Frekvencia oleja: kľúč k efektívnej aromaterapii

Keď rozmýšľate, ktorý esenciálny olej by ste si kúpili a použili, okrem jeho vlastností vône a chemickej integrity, ďalšou dôležitou vlastnosťou je jeho frekvencia.  Tak, ako by ste mohli praktikovať niečo ako tai chi,  aby ste zvýšili energické hladiny svojho tela — to znamená: hladinu xi, alebo chi vo vašom tele — použitie kvalitných esenciálnych olejov pri vašej aromatherapii urobí v podstate to isté.

No je s tým jeden problém, že: Väčšina esenciálnych olejov, ktoré sa dnes vyrábajú vo svete, nebude mať na vaše telo takýto účinok.  Nie sú kineticky dosť „živé“  na to, aby vibrovali na frekvenciách, ktoré by ovplyvnili ľudské telo, obnovili rovnováhu a normálne funkcie slabým telesným systémom.

Prečo je to tak ?

Dôvod je jednoduchý: Asi 98% esenciálnych olejov vyrábaných po celom svete sa produkuje pre kozmetický/parfumérsky priemysel, alebo priemysel potravinových dochucovadiel.  V týchto odvetviach, sa vôbec neprihliada na terapeutický efekt olejov; a tak sa tieto oleje vyrábajú spôsobom, ktorý je absolútne nevhodný pre oleje používané v aromaterapii.  Producenti začínajú s rastlinným materiálom, ktorý možno nebol:

  • vypestovaný pri najlepších podmienkach, alebo s použitím najlepších organických metód,
  • zberaný v ideálnom čase, aby sa zaistil optimálny obsah kľúčových chemických zložiek, alebo
  • nebol zberaný v mieste destilácie.

Po ďalšie, výrobcovia vo všeobecnosti používajú  destilačné metódy, ktoré aj keď sú účinné a produkujú oleje, ktorí sú prijateľné pre kozmetický/parfumérsky, alebo dochucovací priemysel, ich výsledkom je olej, ktorý nie je vhodný na aromaterapiu. Napríklad sa mohlo stať, že mohli:

  • skrátiť metódy produkcie, napríklad destiláciou pod príliš vysokým tlakov a pri príliš vysokých teplotách.  Toto láme delikátmu molekulárnu štruktúru oleja a výsledkom je olej nižšej kvality;
  • redestilovať ten istý rastlinný materiál niekoľko krát, čo má za následok stále nižšiu kvalitu oleja pri každej ďalšej destilácii;
  • pridávať do vody, ktorú používajú na destiláciu, chemikálie, ktoré aj keď zvyšujú výťažnosť oleja, ich výsledkom je olej, ktorý je chemicky kontaminovaný.
  • Pridávať syntetické chemikálie, buď na vylepšenie vône oleja (čo potrebujú, kvôi iným nesprávnym postupom) alebo aby nadstavili olej a mali ho tak viac.

Výsledkom je, že z takýchto olejov sa stanú inertné — mŕtve.  A keďže frekvencia oleja — alebo jeho kinetická vibrácia  hrá takú kľúčovú úlohu pri jeho účinnosti ako terapeutického činiteľa, je veľmi dôležité vždy si vyberať oleje, ktoré boli vyrobené na  účely aromaterapie.

Chaos na poriadok: nie všetky frekvencie sú rovnaké

Avšak, frekvencia samotná nie je  to o čom to je.  Váš televízor a mikrovlnka ju majú.  Dôležitým faktorom je to, že na rozdiel od mikrovlnky, ktorá má chaotický AC pohyb iónov, esenciálne oleje majú harmonickú DC frekvenciu.  Chaotické frekvencie vašej mikrovlnky majú nepriaznivý vplyv na vaše telesné funkcie.  (môžem dodať, že esenciálne oleje, ktoré boli znečistené syntetickými chemikáliami, prostredníctvom nesprávnych metód produkcie, majú na telo približne ten istý účinok.)  Oproti tomu — a je to veľmi dôležitý kontrast — CPTG®, certifikované -čisté-esenciálne  olej terapeutickej triedy pomáhajú obnoviť a udržať rovnováhu vášho tela.

Čo je to frekvencia a aký má vplyv na zdravie?

Frekvencia je definovaná ako merateľná intenzita toku elektrickej energie, ktorá je medzi dvomi ľubovoľnými bodmi konštantná.  Všetko má elektrickú frekvenciu, aj esenciálne oleje; Dr. Robert O. Becker, vo svojej knihe The Body Electric (Elektrina tela), dokazuje, že ľudské telo má elektrickú frekvenciu, a a že veľa o zdraví človeka sa dá vyčítať z jeho frekvenčných úrovní.

kvalifikačná poznámka:

Patrí sa poznamenať, že pri testovaní na inom mieste, nástroje použité pri tomto testovaní frekvencie na Univerzite Eastern State University neukázali konzistentné výsledky.  Kvôli problémom pri duplikovaní špecifických frekvencií tu menovaných, dōTERRA® už nedáva veľký dôraz na tieto špecifické čísla.

Avšak otázka telesnej frekvencie je stále veľmi dôležitá.  Každý kto už niekedy pracoval s tai chi, napríklad, rozumie liečivímu potenciálu v zvyšovaní hladiny xi.

V roku 1992, štúdie, ktoré sa robili na univerzite Eastern State University v Cheny, Washington, zistili, že priemerný denná frekvencia ľudského tela je 62-68 MHz.  (frekvencia zdravého tela je 62-72 MHz.)  Keď sa frekvencia človeka zníži,  zníži sa aj jeho imunita. Ak sa frekvencia zníži na 58 MHz, môžu sa objaviť symptómy nádchy a chrípky.  Pri 55 MHz,sa k môžu prejaviť choroby ako sú kvasinky.  Pri 52 MHz, sa človek môžee nakaziť Epstein-Barrovou chorobou.  Pri 42 MHz, je reálnou možnosťou rakovina.

Podľa Dr. Royal R. Rife, každá choroba ná špecifickú frekvenciu.  Jeho výskum ukázal, že určité frekvencie môžu predchádzať rozvoju choroby, a že iné zničia chorobu.  Látky s vyššími frekvenciami ničia choroby s nižšími frekvenciami.

(Na základe svojho publikovaného výskumu, Dr. Rife vyvinul prístroj, ktorý aplikuje prúd špecifických frekvencií do tela, aby tak vyliečil široké spektrum chorôb.  Ti, ktorí použili jeho prístroj dokazujú jeho úžasnú efektívnosť..)

Ďalším príkladom dôležitosti telesných frekvencií pre zdravie je Bjorn Nordenstrom.  Rádiológ z Štokholmu, ktorý  na začiatku 80-tych tokov 20. storočia zistil, že keď dá elektródu do nádoru a pustí milliamp  DC prúdu cez tú elektródu, dokáže rozpustiť rakovinový nádor a zastaviť jeho rast.  Zistil tiež, že ľudské telo má elektropozitívne a elekronegatívne energetické polia — niečo, o čom by  majster tai chi  vedel rozprávať.

Prečo je to dôležité?

Vplyv vonkajších faktorov na telesnú frekvenciu

Výskum frekvencií kladie dôležitú otázku ohľadom látok, ktoré jeme, dýchame a absorbujeme — alebo, celého nášho prostredia. na základe svojích výskumov, Nikola Tesla povedal. že, ak by sme mohli eliminovať niektoré frekvencie zvonka, ktoré zasahujú do nášho tela, mali by sme väčšiu odolnosť voči chorobám. Napríklad mnohé emisie znižujú zdravú frekvenciu.  [poznámka editora: Mnohé ďalšie ďalšie znečisťovače vytvárajú chaotickú frekvenciu —  chemický  „ruch“ — v tele.]  Procesované a konzervované jedllá majú nulovú frekvenciu (sú mŕtve; zabité tepelnou úpravou), a môžu značne znížiť vlastnú frekvenciu človeka.  (ďalší dôvod, vyhnúť sa  fast foodom.)

A potom je tu káva.

Štúdie ukázali, že iba do troch sekúnd, púhe držanie šálky kávy môže znížiť  frekvenciu zdravého človeka o osem MHz.  Jeden dúšok kávy, môže v rovnakých troch sekundách, znížiť frekvenciu človeka o 14 MHz.  Bez intervencie, by to trvalo tri dni, aby sa frekvencia daného človeka dostala naspät na normálnu úroveň.  Avšak, keď sa inhalujú esenciálne oleje, frekvencie ssa vracajú do normálu do 21 sekúnd.

Ako je to možné?

Pretože klinický výskum ukazuje, že esenciálne oleje majú najvyššiu frekvenciu zo všetkých známych prírodných látok.  Začínajú na 52 MHz idú až na 320 MHz —  čo je frekvencia ružového oleja.  (Pre porovnanie, čerstvá produkcia má do 15 MHz, sušené bylinky od 12 to 22 MHz, a čerstvé bylinky od 20 do 27 MHz.)  Frekvencie esenciálnych olejov majú schopnosť obnoviť a/alebo udržať vlastnú frekvenciu žloveka potrebnú pre optimálne zdravie, vytváraním prostredia, v ktorom mikróby – baktérie, vírusy, plesne, atď. — nemôžu žiť.

Navyše, esenciálne oleje ukázali svoju schopnosť zlepšivať mentálny a emociálny stav u ľudí.  Negatívny mentálny stav môže znížiť ľudskú frekvenciu o 10 MHz, kým pozitívny mentálny postoj ju môže zvýšiť o 10-15 MHz.

A, pretože každý olej má špecifickú frekvenciu a naše orgány, telesné systémy a živiny potrebné na udržiavanie optimálneho zdravia každé majú svoju špecifickú frekvenciu, špecifická elektrická príbuznosť oleja s týmito  zložkami nášho tela podporí a povzbudí tieto orgány a telesné systémy a pomôže pri asimilácii živín.

Záver: Vyberte si esenciálny olej, ktorý je kineticky živý

Frekvencia esenciálneho oleja, spolu s jeho  vôňou a chémiou, hrá veľmi dôležitú úlohu pri jeho terapeutickom účinku.  Kinetický  „život“ v CPTG®, certifikovaných čistých esenciálnych olejoch terapeutickej triedy má schopnosť zvýšiť úroveň  xi u človeka a podporiť jeho zdravie a pohodu.

Avšak  väčšina esenciálnych olejov na súčasnom trhu je prakticky inertných.  Boli vyrobené spôsobom, ktorý ich efektívne zabíja, a zanecháva ich terapeuticky neefektívnymi.  Už po niekoľko rokov  ám Esenciálne oleje od dōTERRA®  garantujú úplné výhody skutočných CPTG®, certifikovaných čistých esenciálnych olejov terapeutickej triedy.

Pre svoje aromaterapeutické potreby, neuspokojte sa iba s príjemnou vôňou.  Pridajte dynamiku esenciálnych olejov, ktoré sú kineticky živé.

Podobné články